Volgens gegevens ter plaatse

Wat betreft toeristische zoektochten (niet de familiale)… In dit artikel trachten we een ander knelpunt op te lossen: het verschil tussen de formuleringen "volgens gegevens ter plaatse" en "volgens gegevens".
a) "volgens gegevens ter plaatse" : Dit is vrij duidelijk. Het antwoord moet worden gevonden met de gegevens die men vindt op de plaats waar men zich op dat ogenblik bevindt (VZV-zoektochtengids, punt C.4.2.5, blz.11).
b) "volgens gegevens" : Hier moet men rekening houden met de gegevens ter plaatse, maar ook met alle gegevens die men langs het traject is tegengekomen; ook een of meerdere gegevens die in het routeblad zelf verwerkt zitten, komen voor deze vraagstelling in aanmerking.

Een voorbeeld:
Vraag 7: Op welke dag werd in Zwijndrecht een eerste steen gelegd, volgens gegevens ter plaatse?
Te vinden: op de plaats waar men zich op dat ogenblik bevindt: "De eerste steen van dit administratief centrum werd gelegd op 30 september 2000".

Krijgen we echter de volgende vraag aan datzelfde centrum:
Vraag 7: Op welke dag werd in Zwijndrecht een eerste steen gelegd, volgens gegevens?
Mogelijke antwoorden: maandag - donderdag - zaterdag - zondag
Te vinden: - de gegevens aan het administratief centrum waar men zich op dat ogenblik bevindt;
- enkele opdrachten ervoor staat in het routeblad vermeld: "Ga naar het gemeentehuis aan de overzijde van de straat. Bekijk dit gebouw eens aandachtig, dan vindt u ongetwijfeld het antwoord op vraag 5". Op het gemeentehuis stond o.a. "eerste steenlegging 12-04-1934".

Om vraag 7 op te lossen kan men zowel de gegevens aan het gemeentehuis als de gegevens aan het administratief centrum gebruiken. Indien de gegevens aan het gemeentehuis komen nadat de vraag aan het administratief centrum is gesteld, dan tellen de gegevens aan het gemeentehuis niet mee om vraag 7 op te lossen. In de VZV-zoektochtengids staat onder punt C.4.2.5 (op blz.11) immers: "De organisator mag op een bepaald ogenblik wel een vraag stellen over iets waarop hij de deelnemer, vroeger in de zoektocht, uitdrukkelijk attent maakte" en "Het is toegestaan een vraag te stellen over iets dat de deelnemer op de omloop onbewust voorbijgereden is."

Stel dat de algemene commentaar vóór vraag 7 in het routeblad naar de dag van een eerstesteenlegging verwijst, dan moet ook daarmee rekening worden gehouden bij de vraag "volgens gegevens". In de VZV-zoektochtengids lezen we onder punt E.3 (op blz.15) echter: "De organisator zal de toeristische informatie en het aanvullend reglement in geen geval gebruiken om er gegevens voor vragen in te verweven." Logischerwijze zal een vraag 'volgens gegevens' bij voorkeur slechts eenmaal in een zoektocht voorkomen, zodat een beginnende deelnemer geen oneerlijke foutenlast krijgt aangesmeerd.

Uit het Minirijderke van maart 2005. Samensteller : Chris Van Nieuwenhuyse

Waarheen vandaag?

Flora - Themazoektocht 4
tot 2 juni 2019
27 april 2019 om 0:00
Proclamatie Sinjoren Fotozoektocht
tot 20 april 2019
20 april 2019 om 0:00
Klavertjevier Zoektocht
tot 16 juni 2019
16 februari 2019 om 0:00
Flora - Themazoektocht 3
tot 5 mei 2019
30 maart 2019 om 0:00
ERT Magazinezoektocht 2
tot 6 juni 2019
4 april 2019 om 0:00
6e Autozoektocht Uit De Oude Doos
tot 21 juni 2019
15 maart 2019 om 0:00
5e Beverenzoektocht
tot 12 mei 2019
30 maart 2019 om 0:00

Verbeteringen