Te lezen tekst

In zoektochten wordt een langs het parcours te lezen tekst op het routeblad meestal weergegeven tussen aanhalingstekens vb " KRC2014 ".


Wat is een tekst of wat wordt beschouwd als een tekst ?
Alle letters, cijfers en combinaties van letters en/of cijfers worden beschouwd als zijnde een tekst.
- letters: vb "a", "b", "c", ... ,"y", "z" of "Jan" of "Zoektocht" of " JAN ZONDER VREESSTRAAT" of "DIT IS 1 ZOEKTOCHTVRAAG"
- cijfers: er zijn 10 Arabische cijfers, nl.: 0, 1, 2, ... , 9 .
"0" , "1" , "2" , ..... , "8" , "9" worden als tekst beschouwd
- getal of nummer bestaat uit één of meerdere cijfers : vb "1" , "12" , "2398" , "2014"


Heden gebruiken wij hoofdzakelijk Arabische cijfers.
Er worden of werden ook andere cijfers gebruikt. vb Romeinse cijfers : I , V, X , L , C, D, M
Deze Romeinse cijfers hebben een bepaalde waarde en door combinaties te maken kan men allerlei waarden weergeven. Daarvoor moet men de waarden van de opeenvolgende Romeinse cijfers optellen.
vb II = 2 , VI = 6 , MMXVI = 2016
Als voor een bepaalde waarde een lagere waarde staat dan wordt die hogere waarde verminderd met de waarde van de voorafgaande lagere waarde.
vb IV = 4 of vijf min één , CM = 900 of 1000 min 100


Als men een tekst moet afschrijven dan wordt verwacht dat deze correct wordt genoteerd.
Algemene regel: Alle letters en alle cijfers moeten worden overgenomen in dezelfde volgorde.
Tenzij anders vermeld in het reglement of in de vraag speelt het lettertype geen rol (zo zijn kleine letters, hoofdletters en sierletters evenwaardig.). Bij sierletters moet men geen kunstwerk proberen na te bootsen.
LET OP KLEINE VERSCHILLEN : 1 is niet I en ook niet |.
O (= letter o) is niet hetzelfde als 0 (= cijfer nul).

- Spaties (open ruimten tussen letters/cijfers) moeten wel gerespecteerd worden. Soms zijn letters zo gekapt of weergegeven dat ze een ‘beentje’ gemeenschappelijk hebben. Dit moet dan ook zo in het antwoord weergegeven worden.

- leestekens: Een algemene regel in zoektochten is dat leestekens, die geen letterteken of geen cijfer zijn, als onbestaande mogen beschouwd worden. Er ontstaat dan een spatie.

- Sommige organisatoren houden wel rekening met leestekens. Andere organisatoren niet. (zie het reglement.) In sommige zoektochten, en ook in deze die wij samenstellen, wordt verwacht dat men wel de bijhorende leestekens, puntjes van de i en j (indien ter plaatse vermeld), en deeltekens en accenten noteert in de antwoorden. Zeker als er gevraagd wordt ' Noteer de tekst zoals hier vermeld is op ....' moet men aandacht hebben voor volgende zaken:
- alle letters en/of cijfers in dezelfde volgorde
- spaties - leestekens - puntjes en accenten
- hoofdletters, kleine letters en sierletters zijn gelijkwaardig.

Waarheen vandaag?

Flora - Themazoektocht 4
tot 2 juni 2019
27 april 2019 om 0:00
Proclamatie Sinjoren Fotozoektocht
tot 20 april 2019
20 april 2019 om 0:00
Klavertjevier Zoektocht
tot 16 juni 2019
16 februari 2019 om 0:00
Flora - Themazoektocht 3
tot 5 mei 2019
30 maart 2019 om 0:00
ERT Magazinezoektocht 2
tot 6 juni 2019
4 april 2019 om 0:00
6e Autozoektocht Uit De Oude Doos
tot 21 juni 2019
15 maart 2019 om 0:00
5e Beverenzoektocht
tot 12 mei 2019
30 maart 2019 om 0:00

Verbeteringen