Enkelvoudige en meervoudige vragen

Sommige organisatoren stellen (gemakshalve) al hun vragen in het enkelvoud. Dit is niet bevorderlijk voor het oplossen ervan door de deelnemers, want
a) de beginnende deelnemer zal zich tevreden stellen met 1 antwoord, omdat hij zich niet bewust is van de valstrik die er achter zit;
b) er wordt misschien maar 1 antwoord verwacht, maar elke geroutineerde zoektochter zal verder blijven zoeken;
c) zelfs als hij reeds 2 antwoorden heeft gevonden, zal de geoefende zoektochter nog verder blijven zoeken. Op die manier gaat er veel kostbare tijd verloren.

Een voorbeeld:
Op een gebouw bevindt zich een windhaan. De muren van het gebouw zijn opgesmukt met landschappen opgebouwd uit mozaïeksteentjes. In één van deze landschappen zit achter een boomstam onopvallend een konijntje half verborgen.
Vraag 1: Welk dier bevindt zich op dit gebouw?
De beginnende zoektochter ziet uiteraard de haan. Men is al heel blij dat men alweer een vraag heeft kunnen oplossen, en men gaat verder met de volgende opdracht.

Als de samensteller deze vraag niet als een strikvraag bedoelde, had hij ze misschien beter als volgt geformuleerd:
Vraag 2: Welke dieren bevinden zich op dit gebouw?

Was de vraag wel als een strikvraag bedoeld, dan had de vraagstelling kunnen zijn:
Vraag 3: Welk(e) dier(en) bevindt (bevinden) zich op dit gebouw?

Ik weet dat de samensteller in zijn kaarten laat kijken door de vraag zo te stellen. Misschien brengt een meerkeuzevraag wel de oplossing.
Vraag 4: Welk dier bevindt zich op dit gebouw?
Mogelijke antwoorden: haan - kat - konijn - paard

Stel dat in de plaats van een konijn een deel van een poot te zien is op dat landschap. Dan is het juiste antwoord 'haan' bij de vragen 1, 3 en 4. Vraag 2 mag dan in feite niet gesteld worden, want volgens de VZV-zoektochtengids onder punt E.7.2 (op blz.16) is een poot niet voldoende als herkenningspunt voor een dier. In de VZV-zoektochtengids staat onder punt C.4.2.4 (op blz.10): minstens de helft van de vragen wordt gevolgd door keuzeantwoorden. Op pagina 29 vinden we bij puntje Q van bijlage 3:
- Bij vragen die gevolgd worden door "KIES UIT:", moet u antwoorden met slechts één van de opgegeven mogelijkheden.
- Bij vragen die gevolgd worden door "MOGELIJKE ANTWOORDEN:", kan meer dan één van de opgegeven mogelijkheden juist zijn.
Hoe meer de samensteller de vragen van keuzeantwoorden voorziet, hoe liever. Dat niet elke vraag zich leent om er keuzemogelijkheden bij te plaatsen, is best te begrijpen. Er is echter een wezenlijk verschil tussen een zoektocht met 9 'keuzevragen' op de 20 vragen en een andere zoektocht met slechts 3 'keuzevragen' op de 20 vragen. U begrijpt wel wat ik bedoel.

 

Uit het Minirijderke van maart 2005. Samensteller : Chris Van Nieuwenhuyse

Waarheen vandaag?

Flora - Themazoektocht 1
tot 3 maart 2019
26 januari 2019 om 0:00
ERT Magazinezoektocht 1
tot 4 april 2019
3 januari 2019 om 0:00
2e Sinjoren Fotozoektocht
tot 17 maart 2019
24 november 2018 om 0:00

Verbeteringen