Toeristische Zoektochten

Een beknopt reglement voor toeristische zoektochten. Dit kan je als basis gebruiken voor je eigen zoektocht.

A. Deze zoektocht is een toeristische proef die betwist wordt volgens de 'VZV-zoektochtengids'; dit betekent dat alles ter plaatse te vinden is. 

B. Maak WEL/GEEN gebruik van het Prisma Woordenboek Nederlands. 

C. Op de te volgen weg ligt geen enkele moeilijkheid. Deze wordt aangegeven (door genummerde) opdrachten) die in volgorde moeten worden uitgevoerd. 

D. Wegen verboden door het verkeersreglement, onverharde wegen, private wegen en wegen met "uitgezonderd plaatselijk verkeer" komen niet in aanmerking, tenzij het uitdrukkelijk op het routeblad vermeld wordt. Het verkeersreglement heeft absolute voorrang. 

E. Herkenningspunten dienen alleen te worden gezocht voor het oplossen van een vraag of op een plaats waar men van richting kan veranderen. Indien daar geen opdracht wordt gegeven of indien het herkenningspunt niet te vinden is, volgt men gewoon rechtdoor. Het eerste herkenningspunt is bepalend, zowel voor het uitvoeren van de wegbeschrijving als voor het oplossen van de vragen. 

F. Er werden door de organisator GEEN bijkomende herkenningspunten aangebracht. 

G. Er zijn twee soorten herkenningspunten: 

 * tussen aanhalingstekens "…" op uw routeblad = te lezen tekst. Bijvoorbeeld: "kerk" L, u moet zoeken naar het woord kerk .

 * niet tussen aanhalingstekens op uw routeblad = voorwerp of afbeelding. Bijvoorbeeld: kerk L, u moet zoeken naar een kerk of een afbeelding ervan. 

H. R = rechts L = links RD = rechtdoor RLL = rechts laten liggen LLL = links laten liggen 

I. één = 1, nooit meer nooit minder. De woorden EEN, Een en een (zonder nadruktekens) hebben de betekenis van het woord 'één' alleen als er bij het lezen geen twijfel mogelijk is, bijvoorbeeld: een en ander, een of meer, een voor een, een van de mooiste, een van beiden, een van de laatste voorbeelden. Op het routeblad kan l zowel L als 1 (één) zijn. 

J. De te lezen teksten op uw routeblad dienen identiek te worden teruggevonden: "Janssens" # "Jansens" - "kerkstraat" # " Kerk straat", maar "JansSSens" = "JANSSENS" = "Janssens". Wanneer het gaat om spaties geldt als regel : er kan enkel sprake zijn van een spatie wanneer in de open ruimte minstens 1 letter van hetzelfde type (behalve een i) kan worden tussengeschoven. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewone letters of sjabloonletters en dergelijke. Ook grootte, vorm of kleur der letters heeft geen belang. Geloof nooit in tikfouten! 

K. Wat door de organisator wordt meegedeeld moet u steeds als waarheid aannemen. Een vraag = een opdracht. 

L. Zoek geen val in voorzetsels (aan, in, op, tegen), maar voor # achter - boven # onder. 

M. Romeinse cijfers: I=1, V=5,X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000. In chronogrammen: J=1, Y=2, U=5, W=100; + de vermelde Romeinse cijfers. 

N. Klinkers: a, e, i, o, u, y - ij = 2 letters. 

O. Een afbeelding telt voor werkelijkheid. 

P. (gv) betekent: geen valstrik, geen strikvraag. Toelichtingen geplaatst tussen ( ) houden nooit een val in. 

Q. Bij vragen die gevolgd worden door "KIES UIT:", moet u antwoorden met slechts één van de opgegeven mogelijkheden. Bij vragen die gevolgd worden door "MOGELIJKE ANTWOORDEN:", kan meer dan één van de opgegeven mogelijkheden juist zijn. 

R. Er kunnen strikvragen voorkomen. Lees dus elke vraag zeer aandachtig. 

S. Antwoorden als "strikvraag", "gaat niet", "onmogelijk" worden als fout aangerekend. Wat wel kan is "niets", "nergens", "niemand", "nul", "geen" of "onbepaald" 

T. De antwoorden moeten in de juiste volgorde worden ingevuld in de vakjes op het antwoordblad en dit van links naar rechts en van boven naar onder. 

U. Schrappen, wijzigen, doorhalen, gommen en dergelijke van de antwoorden op het antwoordblad wordt altijd fout aangerekend. 

V. Bemande controleposten worden langs de weg aangeduid door een vlag of een bord. In het inschrijvingslokaal bevindt zich daarvan een model. Bij zo'n controlepost moet u uw tot dan toe ingevuld antwoordblad overhandigen. 

COM_CONTENT_CATEGORY_BACK

Waarheen vandaag?

Flora - Themazoektocht 4
tot 2 juni 2019
27 april 2019 om 0:00
Proclamatie Sinjoren Fotozoektocht
tot 20 april 2019
20 april 2019 om 0:00
Klavertjevier Zoektocht
tot 16 juni 2019
16 februari 2019 om 0:00
Flora - Themazoektocht 3
tot 5 mei 2019
30 maart 2019 om 0:00
ERT Magazinezoektocht 2
tot 6 juni 2019
4 april 2019 om 0:00
6e Autozoektocht Uit De Oude Doos
tot 21 juni 2019
15 maart 2019 om 0:00
5e Beverenzoektocht
tot 12 mei 2019
30 maart 2019 om 0:00

Verbeteringen