Familiale zoektochten

Een beknopt reglement voor familiale zoektochten. Dit kan je als basis gebruiken voor je eigen zoektocht. 

01. Deze zoektocht is 'n eenvoudige zoektocht zonder strikvragen. Alles is ter plaatse te vinden. Zoek geen gegevens op sloten en bellen. Wees op uw hoede en respecteer de verkeersregels. Het is niet omdat je wandelt dat je het verkeer mag hinderen. 

02. Het is verboden privé-wegen of –terreinen te betreden. Alles is vanaf het voetpad of de straat te vinden. 

03. Het antwoordblad dient te worden ingevuld met onuitwisbaar schrijfmateriaal en moet duidelijk leesbaar handgeschreven zijn. Wees op uw hoede; schrijf alles letterlijk zoals het er staat. Zo is b.v. 7 # 7 en letter i (met puntje) # een zonder puntje. Het gebruik van chemische middelen (zoals tipex, prit, enz.), schrappen of veranderen van een antwoord op uw antwoordblad, wordt als fout aangerekend. 

04. De betekenis van de gebruikte woorden zijn deze die gangbaar zijn in de gewone omgangstaal. Er zijn geen vallen in de wegbeschrijving of in de betekenis van voorzetsels zoals: in, op, aan, bij, 

enz., maar: boven # onder en voor # achter. 

05. Het eerste herkenningspunt in uw wandelrichting is bindend voor het antwoord op een vraag, tenzij een afgebakend gebied wordt opgegeven, b.v. op dit plein, in deze straat, enz. Vragen en opdrachten dienen in volgorde uitgevoerd te worden. Een te lezen tekst is nooit kleiner dan 0,5 cm. 

06. Een deel van een voorwerp telt als geheel. B.v. een paardenkop telt voor een paard, maar een hoefijzer is geen paard. Een hand # persoon, 'n visgraat # dier, 'n doodshoofd # persoon. 

07. één = 1; een = 'n = 1 of meer dan 1 

08. Elke woning heeft een huisnummer; indien niet vermeld kan je dit afleiden van andere woningen. 

09. Indien we een naam van een persoon vragen, bedoelen we enkel de familienaaam en niet de voornaam of letter(s) van een voornaam. 

10. Achter glas telt niet mee, wel gegevens achter beschermglas (uurregelingen e.d.). Stickers tellen enkel als de organisator dit meedeelt. 

11. Arabische cijfers zijn: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Romeinse cijfers zijn: I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000 

COM_CONTENT_CATEGORY_BACK

Waarheen vandaag?

Flora - Themazoektocht 1
tot 3 maart 2019
26 januari 2019 om 0:00
ERT Magazinezoektocht 1
tot 4 april 2019
3 januari 2019 om 0:00
2e Sinjoren Fotozoektocht
tot 17 maart 2019
24 november 2018 om 0:00

Verbeteringen