Thema 2

VERBETERING voor de boekjes met startnummer 1 t/m 50.
In de tekst tussen W.O. 22 en VRAAG 26 moet het cijfer 4 vervangen worden door het cijfer 5.
Dus:…… om de volgende 5 vragen in willekeurige ……

- VRAAG 1: Het jaartal dat zich nabij "DUVEL" bevindt, is zeer recent aangebracht en dus geen verplicht antwoord.
- VRAAG 4: VERVALT (verdwenen HP).
- alle berichten langs het parcours i.v.m. de Coronacrisis zijn ONGELDIGE HP!
- deze themazoektocht hervat op 18/5/2020. Het antwoordenblad moet toekomen bij de inrichter uiterlijk op DONDERDAG 2 JULI 2020.

KlavertjeVier Zoektocht

In WEGBESCHRIJVING de vijfde wegopdracht wijzigen
“JAN BRITS” RD. i.p.v. “JAN BRIDTS” RD.

FOTO 13 vervalt wegens verplaatsing bloembak/verkeersremmer

Op ANTWOORDENBLAD bij vak 26 de letters A B C D E als niet aanwezig beschouwen.

Vraag 58 vervalt.

Waarheen vandaag?

Themazoektocht Vervoermiddelen 2
tot 3 september 2020
29 februari 2020 om 0:00
3e Sinjoren Fotozoektocht
tot 3 september 2020
1 februari 2020 om 0:00
19e KlavertjeVier Zoektocht
tot 14 juni 2020
25 januari 2020 om 0:00