Magazine 1

vragen 10 en 19 : vind je (zonder t)

routeblad deel 2 puntje 10 : Uw wandeling

start van de zoektocht bevindt zich aan de ingang van het Meihof. Die ingang telt nog maximum 10 meter als zoekruimte. De rest van het park hoeft U niet te betreden.

De zesde foto kan verschillen van de huidige realiteit, of zelfs totaal verdwenen zijn. In elk geval dient U aan de ingang van het Meihof te zoeken naar “ leefregels” .

Foto 6 en vraag 6 vervallen                

Terhagen

Vraag 16 : de tekst op de oude grafsteen is bij bepaalde weersomstandigheden/lichtinval maar amper of soms zelfs bijna niet leesbaar. Deze gewone telvraag zal dan ook voor niemand worden fout gerekend.

Winterzoektocht Hallaar

Vraag 21 : Waarschijnlijk wegens gewijzigde (verkorte) openingstijden, werd het zeildoek aan de zijgevel van de Halderse Boekhandel recent verwijderd. Gelieve voor het oplossen van deze vraag dan ook rekening te houden met de gegevens op de bijgevoegde foto en dus NIET met de gegevens achter de ingangsdeur. In dat geval bekomt u waarschijnlijk zelfs een oplossing die niet bij de keuze-antwoorden staat.

Vraag 21 Hallaar verdwenen gegevens

Toeren Tussen Torens

VRAAG  29 : Volgens ons reglement verlangt een in het enkelvoud gestelde vraag ook maar een enkelvoudig antwoord en blijkbaar zijn er voor deze vraag 29 TWEE antwoorden die in aanmerking komen. Als jullie één van die beide antwoorden noteren, dan is dat voor ons in orde.  Als jullie die beide antwoorden noteren, dan zal dat zeker NIET als een foutief antwoord aanzien worden.

Waarheen vandaag?

Instuif!
tot 4 februari 2021
4 februari 2021 om 19:30
23e Herfstzoektocht
tot 14 februari 2021
9 oktober 2020 om 0:00