Herfstzoektocht

Wegens grote werken bij ALTENA dient een gedeelte van de tocht te vervallen. VRAGEN 5 6 7 en 8 en FOTOVRAAG 51 VERVALLEN !
Doe daarom :
17. Na ongeveer 150 m , paal met octopus RECHTDOOR
En vervolg dan met toelichting na wegopdracht 18 : Stop ter hoogte van …..

MTT Winterzoektocht

Meest recente routeblad te downloaden in de kalender!

Lint -  21 vervalt : het bord aan de ingang van het park, dat we gebruikten voor vraag 21, verwijderd en vervangen door een nieuw, totaal ander, bord.

Na het verwijderen van het oorspronkelijke herkenningspunt bij de wegverandering nabij het huis met “HUIS VAN BOCKSTAL” (na vraag 23) van de zoektocht in Vorselaar gebruikten wij voor de wegbeschrijving een gewone wegwijzer, maar maakten daarbij wel een vergissing.
In tegenstelling tot een vorige wegverandering staat er bij het huis met “HUIS VAN BOCKSTAL ” GEEN wegwijzer met "ALLE RICHTINGEN", maar WEL een wegwijzer met "DOORGAAND VERKEER".

Er werd gemeld dat in het routeblad (onder meer in de tekst voor vraag 3 in Lint) aanhalingstekens wel worden 'geopend' maar niet werden 'gesloten'. Het is uiteraard niet de bedoeling om een valstrik te legen op het wel 'openen' maar niet 'sluiten' van aanhalingstekens. In dat geval zou een groot deel van de tekst immers 'onleesbaar' zijn.

In vraag 5 in Vorselaar: lees ' vijf dubbelgangers'.

Welverdiende Rust Zoektocht

In vraag 4 staat in het woord "DWARSSPRAAK" de letter 'R' te veel. Het juiste woord is dus "DWARSSPAAK" zonder die vervloekte letter 'R'.

Wandelzoektocht door de Voorkempen

FOTOVRAAG 11 vervalt

VRAAG 16 wordt lichtjes aangepast als volgt:
Welk woord dat zowel begint als eindigt met dezelfde letter, is te lezen op minder dan 1 m van een groen kruis dat al dan niet verlicht kan zijn?

VRAAG 8 vervalt. Het antwoord is vervaagd en niet langer leesbaar als de zon schijnt.

Waarheen vandaag?

Wesel voor de Lens
tot 29 januari 2023
3 november 2022 om 0:00
25e Toeristische Herfstzoektocht
tot 20 februari 2023
21 oktober 2022 om 0:00

Nieuwe zoektochten

Wandelzoektocht De Lustige Speurders
van 18 februari 2023
op 18 februari 2023

tot 16 april 2023
om 0:00
Themazoektocht 4 - Fauna en Flora
van 29 april 2023
op 29 april 2023

tot 1 juni 2023
om 0:00
Themazoektocht 3 - Fauna en Flora
van 25 maart 2023
op 25 maart 2023

tot 4 mei 2023
om 0:00
Themazoektocht 2 - Fauna en Flora
van 25 februari 2023
op 25 februari 2023

tot 6 april 2023
om 0:00
Themazoektocht 1 - Fauna en Flora
van 28 januari 2023
op 28 januari 2023

tot 2 maart 2023
om 0:00